آخرین پروژه ها ، Latest project

در این صفحه شما می توانید لیست آخرین پروژه های خود را مشاهده کرده نمودار در صد پیشرفت هر پروژه را مشاهده کنید .

 

proj1

 

 

همچنین شما می توانید لیست کل وظایف خود را در پروژه هایی را که در آنها عضو هستید در این قسمت مشاهده کنید . در نظر داشته باشید که لیست وظایف شما در دو دسته ی کاملا مشخص تقسیم بندی شده است :

doing : لیست کارهای شما در حال اجرا هستند و یا به عبارتی زمان اجرای آنها فرا رسیده است و کار در مرحله ی اجرا قرار دارد .

todo : لیست کارهای شما که هنوز زمان اجرایشان فرا نرسیده است و در کارهای در آینده ی شما قرار دارند و هر زمان که شروع فعالیت فرا برسد بصورت خودکار در دسته ی doing قرار می گیرد .

 

proj2

 

همچنین خود وظایف نیز در دسته ی doing  به دو دسته که با رنگ از هم متمایز شده اند قابل تشخیص می باشند :

کارهایی که در حال اجرا هستند و زمان اتمامشان فرا نرسیده است . این کارها با رنگ زرد رنگ نمایش داده می شوند .

کارهایی که زمان اتمامشان فرا رسیده اند ولی هنوز done  نشده اند و بقولی در حالت بحرانی قرار دارند . این دسته از وظایف با رنگ قرمز قابل تشخیص از بقیه ی وظایف هستند .

در قسمت پایین صفحه نیز می توانید لیست پروژه هایی را که شما به نوعی در آنها درگیر هستید مشاهده کنید . اگر تعداد پروژه ها از یک تعدادی بیشتر باشد می توانید با کلیک بر روی دکمه ی Load All Projects لیست همه ی پروژه ها را مشاهده کنید با نام ادمین پروژه .

proj3