آرشیو پروژه ها ، Archived Projects

چنانه شما ادمین یک پروژه باشید به شما دسترسی جهت اعلام اتمام کل پروژه داده می شود و می توانید با کلیک بر روی Project is done در داخل یک پروژه  کل یک پروژه را done  کنید . در این حالت این پروژه به عنوان پروژه بسته شده تلقی می شود و به بخش جدیدی فرستاده می شود به عنوان پروژه های آرشیو شده .

در این قسمت شما با لیستی همانند نمونه روبرو خواهید شد .

proj4

 

در این قسمت شما لیست کل پروژه هایی را که در آنها حضور داشته اید و بسته شده اند مشاهده می کنید و با ورود به این پروژه ها می توانید تسکهایی را که ایجاد شده اند و کل فعالیتهای داخل پروژه را مرور کنید .