آرشیو گفتگو ها ، Conversation archive

در این قسمت شما می توانید لیست گفتگو هایی را که با افراد مختلف داشته اید مشاهده کنید . با کلیک بر روی هر یک از اعضا می توانید لیست گفتگوهایتان را مشاهده کرده و آنها را بازخوانی نمایید .

conn7

این لیست مکالمات برای همیشه در حساب کاربری شما می ماند و شما هر زمان که خواستید می توانید به آنها دسترسی داشته باشید .