اعتبار فاممت Account

در این قسمت شما می توانید اعتبار مانده ی فاممتی خود را مشاهده کنید .

اعتبار شما در فاممت به دو بخش اعتبار اصلی که ناشی از پرداختهای شما خواهد بود و همچنین اعتبار هدیه که شامل اعتبار هایی خواهد بود که فاممت بنا به مناسبتها و یا فعالیتهای شما به شما هدیه می دهد می شود .

 

acc1

 

دو دکمه در این قسمت قرار دارد :

charge account : با کلیک بر روی این دکمه شما به صفحه ای دیگر منتقل می شوید که می توانید شماره رسید بانکی و مبلغ واریزی خود به حساب فاممت را وارد نمایید تا از طرف ادمینهای فاممت به حساب شما افزوده شود .

 

acc2

 

همچنین شما در این قسمت می توانید با استفاده از درگاه آنلاین پرداخت ، مبلغ مورد نظر خود را به حساب فاممت خود اضافه نموده و از طریق آن کارهای مربوط به خود را به انجام برسانید .

charge logs: در این قسمت شما با کلیک بر روی آن در پنجره ی باز شده سابقه ی فعالیتهای مالی خود را می توانید چک کنید که شامل 2 بخش charge logs  و tariffs log می شود . قسمت chrge logs سابقه ی پرداختهای مالی شما را اعلام می کند و قسمت tariffs logs سابقه ی خریدهای purchase برای حساب پرمیوم و همچنین تاریخ شروع و پایان این بسته ها  را به شما اعلام می نماید .

 

acc3

 

acc4