علاقمندی ها ، Favorites

در این قسمت شما می توانید لیست مواردی را که به علاقمندیها اضافه کره اید مشاهده کنید . شما همچنین می توانید با فیلتری که در بالا قرار گرفته است علاقمندیهای خود را در دسته های مختلف مشاهده کنید .

در واقع این لیست برای ایجاد دسترسی راحتتر به اطلاعاتی ایجاد شده است که قصد دارید در آینده آنها را مرور و یا پیگیری مجدد نمایید . این لیست توسط فاممت برای این کار ایجاد شده است .

همچنین شما می توانید هر کدام از موارد را که دیگر لازم نداشتید از لیست علاقمندیها حذف نمایید .