پیغام گروهی جدید ، Group Message

اگر دنبال راهی راحتتر برای نوشتن پیغامهای طولانی و یا فرستادن پیام برای تعداد بیشماری افراد هستید می توانید از این ابزار منحصر بفرد فاممت برای این کار استفاده کنید . در اینجا شما می توانید پیغامی طولانی را تایپ کنید و با استفاده از ویرایشگرهای موجود آنرا مرتب نمایید و سپس با استفاده از ابزارهای انتخابی می توانید یا اینکه تک تک دوستانی را که می خواهید انتخاب کنید و یا اینکه چنانچه گروههایی را جهت اینکار ایجاد کرده اید براحتی با انتخاب گروههای کاری مختلف پیغام را برای تمام اعضای آن بفرستید .

 

conn8

 

 

conn9